UKŽ

Aktivnost provedbe Zaključka Gradske skupštine 
o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja 
na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec

Temeljem Zaključka Gradske skupštine o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec od 19. travnja 2017. godine, KLASA: 021-05/17-01/169, URBROJ: 251-01-05-17-7 (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 9/17), u međusobnoj suradnji Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., u kontinuitetu se od 2014. godine organizira aktivnost potpisivanja ugovora i aneksa ugovorima s ovlaštenicima prava za isplatu novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec.
 
Aktivnost potpisivanja ugovora i aneksa ugovorima organizira se u dva navrata godišnje, uoči Uskrsa i Božića, u prostorima mjesnih odbora Jakuševec, Mičevec i Hrelić.
 
U periodu od 2014. zaključno do sklapanja ugovora za 2021. potpisano je ukupno 28.384 ugovora i aneksa, s u prosjeku okvirno 2.000 ovlaštenika na naknadu godišnje.

U svrhu provedbe Zaključka, Zagrebački holding d.o.o. osnovao je Povjerenstvo za koordinaciju aktivnosti sa zadatcima:

  • koordinacije aktivnosti Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. radi provedbe Zaključka o utvrđivanju visine naknade i modaliteta isplate
  • prikupljanja podataka o ovlaštenicima na naknadu potrebne za izradu ugovora i isplatu  naknade
  • organiziranje logističke pomoći za izradu i pripremu ugovora za potpis s ovlaštenicima na naknadu utvrđenim Listom korisnika temeljem Zaključka Gradonačelnika
  • organiziranje potpisa ugovora na lokacijama MO Mičevec, Jakuševec i Hrelić te odlazak po kućama ovlaštenicima koji nisu u mogućnosti pristupiti potpisu ugovora (bolest, starost, i dr.)
  • osiguranje naknadnog potpisa ugovora/aneksa u prostorima Društva svim ovlaštenicima koji su bili spriječeni pristupiti potpisivanju ugovora u MO.
 
Odaziv ovlaštenika prava na novčanu naknadu potpisivanju ugovora u Mjesnim odborima je uvijek izuzetno velik, pa se veći dio ugovora i aneksa potpiše na terenu u prethodno za to određenim danima.

Organiziranjem aktivnosti na području življenja ovlaštenika prava na novčanu naknadu, uz pojedinačni pristup i osobnu komunikaciju sa svakim od ovlaštenika, uvelike je utjecao na njihovo zadovoljstvo pa je takvom neposrednom komunikacijom postignut dodatan efekt u jačanju povjerenja u tijela lokalne samouprave, osobito uz činjenicu da je odlagalište otpada još uvijek u funkciji.
 
 
 
 
2021. godina
U svrhu provođenja aktivnosti sklapanja ugovora i isplate novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja za 2021. godinu, dana 25. ožujka 2021. godine zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika donijela je:
  • Zaključak o utvrđivanju iznosa dijela pojedinačne novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec -Jakuševec za 2021. godinu te
  • Zaključak o utvrđivanju 1. liste korisnika prava na novčanu naknadu kojim je pravo na isplatu novčane naknade za 2021. godinu steklo 2.097 korisnika.
 
Kao dani potpisa ugovora za 2021. godinu na terenu, u službenim prostorijama Mjesnih odbora Jakuševec, Hrelić i Mičevec, određeni su 29. i 30. ožujka 2021. godine.
 
Po donošenju Zaključaka, Povjerenstvo za koordinaciju aktivnosti organiziralo je provjeru i pripremu dokumentacije korisnika-ovlaštenika naknadu te ispis ugovora i pripremu za potpisivanje na terenu.
 
Zbog situacije pandemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u suradnji s nadležnim tijelima Gradske uprave na terenu su prilikom potpisivanja ugovora osigurani svi uvjeti u svrhu provođenja epidemioloških mjera zaštite - dezinficijensi, zaštitne maske, rukavice, viziri, pleksiglas te je Grad u provođenju mjera zaštite osigurao prisutnost kovid redara na svakom od punkteva potpisa.
 
Potpisi ugovora za 2021. godinu uspješno su odrađeni u za to određenim danima te se od ukupnog broja od 2.097 korisnika potpisima na terenu odazvalo njih 2.053 (97,8%), i to:
 
  • u MO Jakuševec od ukupno 644 potpisalo je 637 korisnika
  • u MO Hrelić od ukupno 387 potpisalo je 383 korisnika
  • u MO Mičevec od ukupno1.066 potpisalo je 1.033 korisnika.

 
Isplata novčane naknade temeljem potpisanih ugovora izvršena je u petak, 2. travnja 2021. godine.