Strategija

Planskim korištenjem nekretnina  jačati generativne sposobnosti ZGH-a kao servisno orijentirane kompanije prilagodljive zahtjevima i mogućnostima korisnika a koja osigurava preduvjeta urbanog razvoja te kvalitete života i rada, na način da:
 
  • rješava imovinskopravne  odnose
  • daje stručna pomoć -  građanima
  • omogućuje korištenje razvojnih potencijala lokacija
  • animira opću i stručnu javnost te  korisnike prostora
 
U tom cilju prati i kontrolira troškove, obavlja poslove marketinga i pruža prijenos ekspertnog znanja.
Metodološki okvir postupanja Podružnice određuje provedba operativnih smjernica, ciljano upravljanje, umrežavanje podataka u cilju izrade E-nekretnina(FM) te daljnje unapređenje strategija upravljanja nekretninama.
Efikasnost rada osigurava timski rad, pravodobno definiranje i realizacija etapnih ciljeva , funkcionalna određenost te inherentna adaptabilnost sustava.
Podesivost sustava izvire iz stalnog monitoringa, istraživanja dodatnih vrijednosti, dubinskih analiza, planova upravljanja te izrade investicijskih programa.
 
Rezultat je inkluzivno upravljanje nekretninama koje omogućuje stalni razvoj i provedbu projekata a dokazuje društvenu osjetljivost, ostvaruje komunalna skrb i jača operativne mogućnosti ZGH-a.  
 

SMJERNICE ZA IZRADU STRATEGIJE UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O.