REXPO2018

Podružnica Upravljanje Nekretninama predstavila je Zagrebački Holdinga na međunarodnom sajmu investicija i komercijalnih nekretnina

REXPO2018

Predstavili smo značajne nekretnine iz portfelja kroz pojedinačne Teasere za svaku nekretninu , te su se cijelo vrijeme sajma "vrtile" prezentacije  istih nekretnina   na engleskom i hrvatskom jeziku , što je pozitivan informacijski iskorak i sam nastup je izazvao  veliki interes posjetitelja, agenata i potencijalnih investitora i pozitivne stručne komentare za pripremu materijala.