Osnovne organizacijske vrijednosti

Društvena odgovornost

Poslovanjem Podružnice osigurati će i opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i zaposlenika

Profesionalnost 
Podružnica će poslove obavljati na  zakonit i odgovoran način, uz osiguranje transparentnosti i profesionalnosti, sukladno zahtjevima struke

Etičnost 
Podružnica će savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjavati svoje obveze prema zaposlenicima, poslovnim partnerima; Gradu Zagrebu i Društvu 

Organizacijska okolina 
Unapređenjem organizacije rada te stalnim razvojem i obrazovanjem zaposlenika, Podružnica će u skladu sa politikom Društva nastoji optimizirati radne i poslovne procese.