O nama

Struktura vlasništva i upravljanja

Naziv : Podružnica Upravljanje nekretninama
Sjedište tvrtke: Jankomir 25/III, 10000 Zagreb
Osnivač: Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
Godina osnivanja: 2016.
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080042653
Djelatnost: 6832 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora - NKD 2007
OIB: 85584865987
IBAN: HR9023600001400498912

 

Misija i vizija

Misija
Transparentno upravljanje svim povjerenim pojavnim oblicima nekretnina u vlasništvu odnosno upravljanju ZGH d.o.o. stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske, uz osiguranje održivosti i dobrobiti društva u cjelini.
 
Vizija
Moderna specijalizirana i tržišno usmjerena Podružnica čija je osnovna djelatnost poboljšanje uvjeta gospodarskog upravljanja povjerenim nekretninama u portfelju  ZGH d.o.o. kroz transparentno, prihodovno učinkovito i javno upravljanje koje će doprinijeti boljoj kvaliteti života u kontekstu dobre prakse ZGH d.o.o.

Strategija PUN
Planskim korištenjem nekretnina  jačati generativne sposobnosti ZGH-a kao servisno orijentirane kompanije prilagodljive zahtjevima i mogućnostima korisnika a koja osigurava preduvjeta urbanog razvoja te kvalitete života i rada, na način da:
 
  • rješava imovinskopravne  odnose
  • daje stručna pomoć -  građanima
  • omogućuje korištenje razvojnih potencijala lokacija
  • animira opću i stručnu javnost te  korisnike prostora
 
U tom cilju prati i kontrolira troškove, obavlja poslove marketinga i pruža prijenos ekspertnog znanja.
Metodološki okvir postupanja Podružnice određuje provedba operativnih smjernica, ciljano upravljanje, umrežavanje podataka u cilju izrade E-nekretnina(FM) te daljnje unapređenje strategija upravljanja nekretninama.
Efikasnost rada osigurava timski rad, pravodobno definiranje i realizacija etapnih ciljeva , funkcionalna određenost te inherentna adaptabilnost sustava.
Podesivost sustava izvire iz stalnog monitoringa, istraživanja dodatnih vrijednosti, dubinskih analiza, planova upravljanja te izrade investicijskih programa.
 
Rezultat je inkluzivno upravljanje nekretninama koje omogućuje stalni razvoj i provedbu projekata a dokazuje društvenu osjetljivost, ostvaruje komunalna skrb i jača operativne mogućnosti ZGH-a.  
 

Osnovne organizacijske vrijednosti

Društvena odgovornost
Poslovanjem Podružnice osigurati će i opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i zaposlenika

Profesionalnost 
Podružnica će poslove obavljati na  zakonit i odgovoran način, uz osiguranje transparentnosti i profesionalnosti, sukladno zahtjevima struke

Etičnost 
Podružnica će savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjavati svoje obveze prema zaposlenicima, poslovnim partnerima; Gradu Zagrebu i Društvu 

Organizacijska okolina 
Unapređenjem organizacije rada te stalnim razvojem i obrazovanjem zaposlenika, Podružnica će u skladu sa politikom Društva nastoji optimizirati radne i poslovne procese.