Misija i vizija

Misija

Transparentno upravljanje svim povjerenim pojavnim oblicima nekretnina u vlasništvu odnosno upravljanju ZGH d.o.o. stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske, uz osiguranje održivosti i dobrobiti društva u cjelini.

Vizija
Moderna specijalizirana i tržišno usmjerena Podružnica čija je osnovna djelatnost poboljšanje uvjeta gospodarskog upravljanja povjerenim nekretninama u portfelju  ZGH d.o.o. kroz transparentno, prihodovno učinkovito i javno upravljanje koje će doprinijeti boljoj kvaliteti života građana Grada Zagreba, zadovoljstvu poslovnih partnera u kontekstu dobre prakse ZGH d.o.o.